Gå tilbake til:
Du er her:

Studenter ved HiB med spennende forskning i miljøteknologi

Hvordan får vi utnyttet slammet fra avløpsanleggene våre til å lage mest mulig biogass? Og er tungmetaller i slammet en trussel mot gjenbruk?

På vegne av Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har tre kjemiingeniør-studenter ved Høgskolen i Bergen skrevet bacheloroppgave knyttet til biokjemisk metanpotensial og tungmetaller i slam.

Oppgaven viser at sammensetningen av slammet som kommer fra avløpsrenseanleggene i Bergen, vil ha mye å si på effektiviteten i produksjonen av biogass i det nye anlegget som skal stå ferdig neste sommer.

Urd Ingunn Eriksen, Kamilla Janson Grindedal og Stian Solvær Øyvann har brukt samme teknikker som kommer i bruk i det nye anlegget i Rådalen, til å måle hvor mye energipotensiale det er i ulike typer av slam.

Er slammet rent nok til å brukes som ressurs?

Studentene har også analysert tungmetaller i slammet, og konkluderer at konsentrasjonen er så lave at det kan brukes videre til gjødsling.

Vil du lese mer? Se vedlegg.