Gå tilbake til:
Du er her:

92 % av byens befolkning er fornøyde med våre tjenester!

I Vann- og avløpsetatens årlige brukerundersøkelse, svarer 92% at de er fornøyde med de tjenestene som leveres. Dette er vårt høyest målte tall på dette spørsmålet noensinne.

Tror på trygt vann i fremtiden

Det er også 92 % som har tiltro til at Bergen kommune kan forsyne innbyggerne med trygt og godt drikkevann også i fremtiden. Og etter at den nye dammen ved Svartavatn på Gullfjellet sto klar i november 2014, er vannforsyningen i Bergen den mest robuste i hele landet.

Miljøbevisst befolkning

Bergenserne er et miljøbevisst folkeslag og hele 47 % er villige til å betale mer i avløpsgebyr for å redusere forurensing. Dette er gledelig når vi er i ferd med å forbedre komplekse avløpsanlegg som fokuserer på oppgradert rensing og ressursgjenvinning.

Kan vi løse fremtidens klimautfordringer?

Klimaprognoser tilsier økt risiko for ekstremnedbør og flomsituasjoner. På spørsmål om befolkningen tror at vi kan løse problemene som oppstår i den forbindelse, har 79 % tro på at vi har kunnskapen som skal til.

Befolkningsundersøkelsen ble gjennomført av Epinion AS i april 2015 for Vann og avløpsetaten, Bergen kommune.