Gå tilbake til:
Du er her:

Norges mest robuste vannforsyning!

I Bergen har vi ikke bare nok regn fra oven, vi har også nok vann i vannverkene til å klare oss flere måneder uten nedbør!

Rent vann, trygt vann, nok vann

Bergen har et avansert og robust vannforsyningssystem som består av 900 km. rør, tunneller, pumpestasjoner og høydebassenger som bringer drikkevann til 96% av innbyggerne i kommunen.

Overføringstunneller og magasiner trygger vannforsyningen

Store vanntunneller i fjellene gjør at vi kan føre vann fra Gullfjellet til Sotrabroen, og fra Åsane til Fana. Slik kan vi levere trygt drikkevann til alle også dersom et av vannverkene må stenges ned for reparasjoner eller annet arbeid.

I tillegg sikrer store dammer, blant annet på Gullfjellet og ved Svartediket, nok, trygt og rent drikkevann for fremtiden!