Gå tilbake til:
Du er her:

Infrastrukturen - byens ryggrad

Vi jobber hver dag for å sikre byen en trygg vannforsyning og et rent miljø.

Ubegrenset, rent og nesten gratis vann er en norsk luksus, men fremover må det store investeringer til for å sikre dette.

Status for Norge: State of the Nation

 • VA-infrastrukturen har behov for store investeringer.
 • 490 mrd kr fram til 2030 (ca 2/3 off. anl og ca 1/3 private anlegg, kilde: Norsk Vann)
 • Vi tærer på nedlagt kapital
 • Innsatsen og aktiviteten må økes
 • Sviktende rekruttering til bransjen

Vi investerer stort for fremtiden!

 • Vi har bygget nye avløpsrenseanlegg og biogassanlegg
 • Vi renoverer vann- og avløpsledninger over hele byen for å sikre en trygg vannforsyning og et rent miljø.
 • Vi skal oppgradere Espeland vannbehandlingsanlegg
 • Øke produksjonskapasitet ved Kismul vannbehandlingsanlegg
 • Bedre utnyttelse av magasinkapasiteten i Ulvvatnet.
 • Overføringsledninger og ringforbindelser for Arna - Åsane og Fana – sentrum
 • Ytterlige reduksjon av «vann på avveie»

Klimaendringar og klimatilpassing

 • "I den moderne byen får regnvannet tid og rom"
 • Separering av fellesavløpssystemet, spesielt i sentrumsområdene.
 • Tilrettelegging for lokale overvannsløsninger og sikring av flomveier skal inngå som en viktig del av arealplanleggingen
 • Vi planlegger for fremtiden