Gå tilbake til:
Du er her:

FN-dagen 24. oktober: Mål 6

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.

Mål 6:

Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle

Toaletter til folket!

Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Flesteparten av disse er barn.

Vann- verdens viktigste ressurs

Vannmangel og dårlige sanitærforhold har en negativ påvirkning på matsikkerheten, utdanningsmulighetene og valgfriheten til fattige familier. Tørke rammer oftest de fattigste landene, og fører til enda mer sult og feilernæring. I 2050 er det ventet at 1 av 4 mennesker vil bo i et land som har kronisk eller tilbakevendende vannmangel.

I Norge

I Norge har så godt som alle rikelig med tilgang til rent vann. Hele 84 prosent av befolkningen er koblet på kommunale vannverk. En gruppe som ikke har god tilgang til vann og sanitærforhold er tilreisende romfolk.