Gå tilbake til:
Du er her:

Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen

Klimatilpasningstiltak på Bryggen i Bergen har vist seg å ha mange fordeler. Med en tverrfaglig tilnærming er vannbalansen på Bryggen gjenopprettet.

På Nordiwa 2015 i Bergen var nettopp Bryggen ett av åstedene for de faglige utfluktene på konferanse.

Geolog Hans de Beer har ledet arbeidet med bryggen og ser både verdien av samarbeid, men også at tverrfaglig samarbeid på et slikt prosjekt er nødvendig. Det er stort behov for å vite hva som finnes under bakken, samtidig som det er viktig å vite hvordan materialer og lag i grunnen oppfører seg.

Bakgrunn for prosjektet:

Vannet utgjør både en forbannelse og en velsignelse for kulturminnet Bryggen. For mye regnvann som ikke blir drenert vekk fører til råte på bygningene, mens for lite vann i grunnen starter en uønsket nedbrytningsprosess. Vi må derfor få overvannet vekk fra bygningene, samtidig som vi må øke vannstanden i grunnen og holde den stabil.

Les mer om prosjektet her: