Gå tilbake til:
Du er her:

Nye Kvernevik avløpsrenseanlegg er åpnet

- Dette er avgjørende infrastruktur i miljøbyen Bergen, sa byråd Anna Elisa Tryti da hun åpnet det andre av fire nye avløpsrenseanlegg i Bergen.

Bassengstørrelser

Bassengene på Kvernevik rommer 5.600 m3 hver (2 stk.).

Hvert av de to bassengene rommer nesten like mye vann som hoved- og stupebassenget på ADO arena til sammen.

Betong

Det er levert ca. 6.000 m3 med betong. For denne mengden betong kunne det blitt produsert 700 kilometer med betongrør i dimensjon 300 mm.

(I Bergen finnes totalt ca. 1200 kilometer med offentlig avløpsledninger)

Armering

Det er levert 1.159.816 kilo armering til prosjektet. Omregnet til armeringsjern Ø12 tilsvarer dette en total lengde på 1.306 kilometer. Avstanden mellom Bergen og London er 1.045 kilometer og Bergen Tromsø 1.200 kilometer.

Fjellsprenging

140.000 m3 fjell (fast) tilsvarer ca. 17.500 lastebillass.

Stiller du 17.500 lastebiler etter hverandre støtfanger mot støtfanger og de er syv meter lang, får du en rekke på 122.500 meter, eller ca. 12 mil, tilsvarende Bergen-Nesheim (nesten til Granvin).

Byggetid

Arbeidet startet 20. juni 2012 og sluttføres nå.

Kostnader

Totale kostnader med anlegget utgjør ca. 460 millioner kroner.

Det som skulle være en oppgradering, har i praksis vært bygging av et helt nytt anlegg parallelt med det gamle anlegget. Totalt er det sprengt ut 140.000 kubikkmeter stein, det er etablert nytt innløp, nytt utløp og satt opp et helt nytt administrasjonsbygg.

Tryti var tydelig stolt og imponert over det enorme anlegget, som skal ta imot avløpsvann fra Midtbygdaområdet i Åsane, opp mot 56.000 pe.

Skreddersøm fra a til å

Fagdirektør, Magnar Sekse, i Vann- og avløpsetaten, kunne stolt ønske velkommen til åpningsseansen.

- Å bygge et stort renseanlegg i fjell som Kvernevik er skreddersøm fra A til Å. Det er krevende, og det er et teamarbeid av dimensjoner. Mange har bidratt for å komme dit vi er nå. Dette gjelder både interne krefter i Bergen kommune og engasjerte rådgivere, entreprenører og leverandører. Totalt har 250 personer deltatt i byggearbeidene.

Gjør fjorden renere

Fjorden blir enda renere når Kvernevik renseanlegg nå er bygget ut og oppgradert. Anlegget har nå sekundærrensing, noe som innebærer at 75 prosent av det organiske stoffet i avløpsvannet blir fjernet.

Høyteknologisk miljøløft

Det gamle anlegget fjernet ca 10-20 prosent av forurensningene i avløpsvannet – det nye anlegget skal fjerne minst 75 prosent.

I tillegg skal vannet fjernes fra slammet før slammet transporteres til det nye biogassanlegget som bygges i Rådalen. Der skal slammet utråtnes slik at vi produserer metangass, som igjen skal oppgraderes slik at gassen kan brukes på gassbussene i Bergen. Varme hentes ut både fra avløpsvannet og fra blåsemaskinluften, i tillegg til at inngående og utgående luft varmeveksles i ventilasjonen.

Kvernevik renseanlegg tar imot avløpsvann fra Haukås, Tertnes, Morvik og Flaktveit.