Gå tilbake til:
Du er her:

Julestemning da Tryti åpnet verdens mest kompakte avløpsrenseanlegg

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, åpnet en julegave tidlig i år, da hun satte i gang det tredje i rekken av fire moderne og framtidsrettede avløpsrenseanlegg, Holen avløpsrenseanlegg.

- I Bergen har vi hatt tidenes miljøløft for bedre avløpsrensing, sa Tryti i åpningstalen.

Byens vann og avløp er byens blodårer

-Vann og avløp utgjør byens skjulte, spennende infrastruktur. Usynlig for de fleste av byens borgere, men helt grunnleggende for at byen skal fungere og innbyggerne være friske, sa Anna Elisa Tryti.

- Byens vann og avløp er byens blodårer. Uten avløp og renseanlegg dør byen. Det er selve grunnlaget for byutviklingen, fortsatte Tryti før hun "trykket på knappen" for å sette i gang anlegget.

Bergen - en ledende miljøby

Tryti påpekte også at dette prosjektet er svært viktig for å realisere Byrådets ambisjon om å gjøre Bergen til en ledende miljøby.

Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten, Kristine Akervold, benyttet anledningen til å takke alle de involverte: - Alle har ytt det lille ekstra og vi har jobbet hardt for å få et anlegg som har et godt arbeidsmiljø, er lett å drifte, er robust, klarer rensekravene og med et stort fokus på energireduserende tiltak og luktreduksjon til det beste for miljøet rundt oss.

Fokus på sikkerhet og miljø

Akervold påpekte også at dette prosjektet har foregått uten noen skader: - Det er en stor glede å se at dere har klart å bygge et så komplisert anlegg der vi har hatt mange utfordrende arbeidssituasjoner uten at vi har hatt en eneste fraværsskade. Alle har kommet hel hjem.

Rent vann til folk og fjord!

Fjorden blir enda renere når Holen renseanlegg nå er bygget ut og oppgradert. Anlegget har fått sekundærrensing, noe som innebærer at 75 prosent av det organiske stoffet i avløpsvannet blir fjernet.

Teknologi på sitt beste

Det gamle anlegget fjernet ca 10-20 prosent av forurensningene i avløpsvannet – det nye anlegget skal fjerne minst 75 prosent.

I tillegg skal vannet fjernes fra slammet før slammet transporteres til det nye biogassanlegget som bygges i Rådalen. Der skal slammet utråtnes slik at vi produserer metangass, som igjen skal oppgraderes slik at gassen kan brukes på gassbussene i Bergen. Varme hentes ut både fra avløpsvannet og fra blåsemaskinluften, i tillegg til at inngående og utgående luft varmeveksles i ventilasjonen.

Holen avløpsrenseanlegg tar i mot avløpsvann fra det aller meste av Bergensdalen, halve sentrum, Solheimsviken, Damsgård, Laksevåg, Gravdal og Nipedalen. Kapasiteten er på 100 000 pe.