Gå tilbake til:
Du er her:

Nye lokale forskrifter trer i kraft 17. januar

Forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere mv. og forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for Bergen kommune er nå kunngjort.

Forskriftene trer i kraft 17. januar 2016: