Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Professor Karin Pittmann ble i år tildelt nasjonal pris for fremragende undervisning fra Olav Thon Stiftelsens priser 2016.

- Personlig mener jeg at samarbeid med Bergen kommune har vært nøkkelen til suksess, sier prisvinneren.

Karin Pittman er professor innen biologi/akvakultur ved Universitetet i Bergen og har i mange år samarbeidet med Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune gjennom prosjekt- og feltarbeid.

Motiverende pris

- Prisen er en flott motivasjonsfaktor for å fortsette arbeidet med undervisningsutviklingen. Jeg gleder meg til å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med Bergen Kommune og de kunstneriske guidene vi har opparbeidet oss i BIO300, sier Pittman.

Mer biologi på dagsorden

Hun planlegger å donere deler av prispengene til Christoffer Schanders Minnefond som fremmer vitenskapelig samarbeid i marinbiologi. I tillegg skal deler av summen brukes til å videreutvikle et vitenskapsformidlingsprosjekt i samarbeid med Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF) for å få biologi- og mediestudenter til å snakke sammen.

- Journalister må ikke glemme at vi er alle interessert i å bidra til livets framgang her, sier Pittman.

Uglepris i 2009

I 2009 mottok Pittmann og Institutt for biologi Ugleprisen for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid for emnet BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett.Det er videreføringen av dette emnet som nå vinner den nasjonale prisen.

Stor takk til Bergen kommune

Samarbeidet blir også trukket frem i juryens begrunnelse, hvor det står: "Pittmann leder kurs på masternivå. I disse kursene forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet".

- Jeg vil rette en stor takk til Bergen kommunes vann- og avløpsetat for den velvilje og positive holdning vi har møtt hos dem. Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet gjennomføre dette prosjektet, sier en glad og stolt professor Karin Pittmann.

Prisutdelingen finner sted torsdag 3. mars 2016 i Universitetets aula i Oslo.

Sitat er hentet fra tidligere artikkel om Ugleprisen, samt uib.no.