Gå tilbake til:
Du er her:

EU-prosjekt ser på klimautfordringene for vannforvaltningen i Bergen

– Som landets nest største kommune – og Europas mest nedbørrike by! – er vi opptatt av å bidra til utvikling av kunnskap gjennom å delta i forskning innen vannområde.

Dette sier fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse.

Bergen er en av seks byer som deltar i BINGO (Bringing INnovation to onGOing water management – A better future under climate Change), et prosjekt som skal løse samfunnsutfordringen om hva som skjer med vann- og avløpssystemet når klimaet endrer seg.

Klimaendringer og risiko

Torsdag var fagpersoner og forskere samlet i Bergen å diskutere oppfatninger om klimaendring og risiko i Bergen.

  • Hvordan ser Bergens vannforsyning ut i et klimaperspektiv?
  • Hvorfor regner det så mye i Bergen?
  • Hvordan skal vi forvalte overvannet?

Klimaendringer og vann har mange innfallsvinkler.

Unik mulighet for kompetanseutvikling

- I BINGO vil vi få gjennomgått og vurdert vår vannforsyning i et lengre perspektiv også i forhold til klimautviklingens betydning. Vi vil oppnå kompetanseutvikling og læring blant egne medarbeidere gjennom samarbeidet med NTNU og de øvrige europeiske deltagerne, sier Sekse.

Bergen utvikler sterkt vannmiljø

Det nære samarbeidet med studenter ved NTNU regner han med vil bidra til at Bergen kommune framstår som en mer attraktiv arbeidsgiver for unge medarbeidere.

Fakta om BINGO-prosjektet

BINGO har NTNU og Bergen kommune som norske partnere.

FNs klimapanel lager omfattende scenarier for klimaendringer, men de er på et overordnet nivå.

For at de skal kunne brukes i praktisk planlegging av vann- og avløpssystemene i kommunene, må scenariene dekke små områder. BINGO har seks steder i Europa i seks ulike klimasoner der de nedskalerte modellene skal prøves ut. Prosjektet startet 15. juni 2015 og skal gå over fire år.