Gå tilbake til:
Du er her:

Verdens vanndag 2016: Vann og arbeidsplasser

Ifølge FN jobber 1,5 milliarder mennesker i verden i vannrelaterte sektorer. Hvordan er din jobbhverdag preget av vann?

Fra FN innstiftet Verdens vanndag i 1993, har viktigheten av vann blitt markert hvert år 22. mars over hele verden. Temaet for Verdens vanndag er i år "vann og arbeidsplasser", for å få oppmerksomhet om hvordan nok vann av god kvalitet kan endre arbeidstakeres liv og levebrød - og til og med forvandle samfunn og økonomier.

Se bildeserie med kommuneansatte -->

Vann – en kritisk ressurs

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for naturmiljø og friluftsopplevelser og for industri og næringsliv. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har gode vann- og avløpstjenester, som en grunnleggende premiss for vekst og utvikling.

Satsning i vannsektoren - også i Norge

Men også i Norge har vi behov for å trappe opp investeringene, for å sikre rent vann i springen og i naturen i årene fremover. I de neste 15 årene må den norske vannbransjen investere nærmere 500 milliarder kroner for å ta igjen et vedlikeholdsetterslep i den omfattende vann- og avløpsinfrastrukturen samtidig som vi skal investere for å takle økt befolkningsvekst og et endret klima. Denne satsingen må starte nå. Hvis ikke overlater vi problemene og regningen til barn og barnebarn.

De store investeringsbehovene viser hvilke vekstmuligheter det vil være fremover for norsk vannindustri, og hvor fremtidsrettet det vil være å satse på en karriere innen vann. Hvis man jobber i vannbransjen, jobber man med verdens viktigste ressurs og bidrar samtidig til en bærekraftig samfunnsutvikling. På jobbmedvann.no finnes mer informasjon om jobbmuligheter innen vann.