Gå tilbake til:
Du er her:

God badevannskvalitet i hele Bergen

For de aller tøffeste er badesesongen i gang. Her finner du vannkvalitet og temperatur på offentlig tilrettelagte badeplasser i Bergen:

Badevannskvalitet 2018:

Grønne flagg over hele byen!

I begynnelsen av mai ser vi at vannkvaliteten på alle de offentlige badeplassene er i beste kategori (se forklaring ). Det betyr at badevannet er gullende rent! Temperaturen, derimot, er ikke så mye å gjøre med.

Vi jobber hele året for å bedre vannkvaliteten.

De siste årene har badevannskvaliteten i Bergen blitt stadig bedre, og med en storstilt oppgradering av avløpsrenseanlegg og et fortsatt fokus på fornying av ledningsnettet, kommer denne trenden med all sannsynlighet til å fortsette.

Måler vannkvalitet på badeplassene fra april til september.

- Vi starter prøvetakingen tidlig å skaffe oss en best mulig oversikt over vannkvaliteten på badeplassen, sier kvalitetsleder Anne Cornell.

-Kontrollen av badevannskvaliteten er kun av stikkprøvekarakter, og da er det viktig at vannprøvene blir tatt over tid og på en slik måte at de gir et mest mulig realistisk bilde av den aktuelle vannkvaliteten.