Gå tilbake til:
Du er her:

Velg miljøvennlig båtpuss

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet. Undersøkelser viser at båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og natur.

Båthavnene er store miljøgiftkilder

Undersøkelser fra Miljødirektoratet viser at den viktigste kilden til forurensing ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog.

Bunnstoff inneholder stoff som er farlige for vannlevende organismer, nettopp fordi de skal hindre groe på båten. Rester av gammelt bunnstoff som blir skrapt av, kan være en kilde til forurensing – både på land og i vann. I tillegg til bunnstoff, er gammel olje og utslipp fra batteri og malingsrester noen av de potensielle helse- og miljøskadelige bivirkningene fra båtlivet.

Hva bør båteiere gjøre?

Du kan samle opp slipestoff og gammelt bunnstoff ved å

  • legge en presenning under båten, samle opp støvet og kaste det i en beholder for farlig avfall
  • bruke støvsuger når du sliper. Støvsugeren må ha HEPA-filter og støvsugerposen skal kastes som farlig avfall


Når du velger produkter skal du:
  • velge miljømerkede produkter når det er mulig (svanemerket eller blomsten)
  • bruke biologisk nedbrytbar olje til motoren


Dette må du kildesortere:
  • spillolje, motorolje og smøreoljer
  • oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
  • blybatteri og andre batteri
  • malingsrester, løsemiddel, bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
  • spraybokser
  • elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall)


Kildesortering

Dersom det ikke finnes egne innsamlingsplasser for dette i havna, søk etter nærmeste gjenvinningsstasjon på Bir.no.

Hjelp oss å gjøre fjordene renere!

Kilde: Miljødirektoratet