Gå tilbake til:
Du er her:

Første norske kartlegging av mikroplast i Bergen

Ingen vet hvor mye mikroplast som skjuler seg på havbunnen langs norskekysten. Nå skal VA-etaten i samarbeid med Uni Research forske mer på mikroplast i Byfjorden.

Vi ønsker å kartlegge mengder og kilder til mikroplast i Byfjorden, der vi både analyserer eldre og nye prøver fra sedimenter i Byfjorden, samt eventuelle kilder (sandfang) på land.

Verken i norske eller internasjonale farvann er mikroplast på havbunnen godt nok kartlagt.

– Plast som forurensningsproblem vil fortsette å øke. Dermed blir det også nødvendig å kartlegge omfanget og effekter av mikroplast, for eksempel opptak av mikroplast i næringskjeden, sier forsker og toksikolog Marte Haave i Uni Research Miljø, SAM-Marin.

– Når EUs direktiv for marin strategi skal implementeres i løpet av 2016, må også vi i Norge få oversikt over alle miljøtrusler i havet, mikroplast inkludert, fortsetter hun.

Nytte av flere tiår med data

Forskerne drar nytte av data fra over førti år med overvåking av Byfjorden i Bergen og omegn.

Siden 1970-tallet er det tatt prøver fra en rekke steder i Byfjorden i Bergen, og denne miljøovervåkingen kommer forskerne til gode.

– Den gode kjennskapen til disse områdene er en viktig drahjelp, fordi vi vet så mye om vannstrømmer og hvor annet avfall avsettes på bunn. Vi får også tilgang til flere prøver gjennom overvåkningen som Bergen kommune gjør, sier Haave.

Fra maling, bildekk - kosmetikk

Mikroplast kan komme fra plastproduksjon, maling og bildekk, eller nedbrutt plastavfall, men også fra kosmetikk, tannkremer, og fiber i syntetiske klær. I likhet med slipemidler i for eksempel skrubbekremer og tannkrem, havner bittesmå plastfibre fra klær i avløpsvannet, ved vask.

– Det er vist at det kan være så mange som tusenvis av partikler fra hvert plagg per vask, sier Haave.

Mikroplast oppstår også ved nedbryting av større plastgjenstander, som når større biter plastavfall slites eller brytes ned av UV-lys, vind, bølger og vær.

Les mer om prosjektet her: