Gå tilbake til:
Du er her:

Fikk Norsk Vanns omdømmepris

Vann- og avløpsetaten har fått Norsk Vanns omdømmepris for sitt arbeid for å styrke bransjens omdømme gjennom god informasjon til innbyggerne om vann- og avløpstjenestenes kvalitet og betydning.

- På vegne av alle som jobber med vann- og avløp i Bergen kommune er jeg svært glad for den anerkjennelsen som blir gitt oss gjennom å bli tildelt omdømmeprisen. Prisen gir oss inspirasjon og motivasjon til å fortsette vårt arbeid med å gi god informasjon til innbyggerne og å styrke rekrutteringen til vannbransjen, sier fagdirektør Magnar Sekse.

Systematisk arbeid gjennom flere år

Dette er første gang Norsk Vann deler ut prisen. Juryen begrunnet sitt valg på denne måten:

"Prisvinneren har jobbet systematisk med omdømmebygging på vannområdet over flere år, og vært en av de ledende aktørene for å styrke bransjens omdømme gjennom god informasjon til innbyggerne om vann- og avløpstjenestenes kvalitet og betydning. Prisvinneren har en bevisst og aktiv bruk av sosiale medier som informasjonskanal og har blant annet jevnlige oppslag og over 1100 følgere på sin Facebook-side. Prisvinneren har mye egenutviklet infomateriell og gode kommunikasjonsideer som deles raust med andre i bransjen, blant annet gjennom Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk. Prisvinneren har også hatt forgreininger inn i det nasjonale omdømmeprosjektet gjennom bidrag der.»

Om Norsk Vann

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen og arbeider aktivt for å Informere om vannbransjens status og utfordringer, påvirke regelverk og myndighetsutøvelse, forbedre tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling, forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.