Gå tilbake til:
Du er her:

Prisvinnende omdømmearbeid i vann- og avløpsetaten

Under tirsdagens jubileumsmiddag for 30-åringen Norsk Vann, ble Bergen kommune, ved Vann- og avløpsetaten, hedret for sitt arbeid innenfor omdømmebygging.

-På vegne av alle som jobber med vann- og avløp i Bergen kommune er jeg svært glad for den anerkjennelsen som blir gitt oss gjennom å bli tildelt omdømmeprisen. Prisen gir oss inspirasjon og motivasjon til å fortsette vårt arbeid med å gi god informasjon til innbyggerne og å styrke rekrutteringen til vannbransjen, sier fagdirektør Magnar Sekse.

Norsk Vanns omdømmepris 2016 ble delt ut for første gang.

Juryens begrunnelse:

«Prisvinneren har jobbet systematisk med omdømmebygging på vannområdet over flere år, og vært en av de ledende aktørene for å styrke bransjens omdømme gjennom god informasjon til innbyggerne om vann- og avløpstjenestenes kvalitet og betydning. Prisvinneren har en bevisst og aktiv bruk av sosiale medier som informasjonskanal og har blant annet jevnlige oppslag og over 1100 følgere på sin Facebook-side. Prisvinneren har mye egenutviklet infomateriell og gode kommunikasjonsideer som deles raust med andre i bransjen, blant annet gjennom Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk. Prisvinneren har også hatt forgreininger inn i det nasjonale omdømmeprosjekter gjennom bidrag der.»