Gå tilbake til:
Du er her:

Ny metode sikrer drift i mange nye år!

Totland renseanlegg er et lite renseanlegg i Bergen. Da vi oppdaget kraftig rust i en av tankene på anlegget, vurderte VA-etaten i Bergen kommune at den måtte renoveres snarlig. Men vi hadde hverken budsjett eller kapasitet til en omfattende oppgradering

Fra olje til vann!

Renseanlegget er lite, og fungerer godt. Det er ikke budsjettert med fornying av anlegg i dette området, så det var viktig å holde anlegget i drift uten langvarige avbrudd de nærmeste årene. Vi gikk i dialog med et firma som overflatebehandler konstruksjoner på oljeinstallasjoner i Nordsjøen, for å høre om deres teknologi også egnet seg for bruk på landanlegg.

De ville sammen med VA ha et prøveprosjekt for å vise deres teknologi. Ved hjelp av en korrosjonshindrende primer, etterfulgt av en beskyttende overflatebehandling, skulle anlegget få en forlenget levetid på minst 10 år, uten behov for ytterligere vedlikehold.

Ny metode sikrer drift i mange nye år

Da arbeidet startet viste det seg raskt at tanken var i verre stand enn antatt. Etter hvert som rust ble fjernet begynte det å lekke inn vann. Lekkasjene ble stanset ved å sveise på nye plater flere steder i tanken. Fremdriften gikk likevel stort sett etter plan, og etter en uke fremsto renseanlegget i god stand.

På grunn av den korte herdingstiden på overflatebehandlingen, kunne anlegget starte opp allerede etter ett døgn.

Vellykket «brannslukking»

Renoveringen av anlegget ble både effektiv og økonomisk gunstig. Og med en forlenget levetid på 10 til 15 år, har vi fått nødvendig tid til gjennomgang og god planlegging av nytt renseanlegg.