Gå tilbake til:
Du er her:

Signerte avtale om reservevannforsyning til Os kommune

- Bergen har et avansert og robust vannforsyningssystem som leverer drikkevann til 96 prosent av innbyggerne i Bergen. Kapasiteten er god nok til også å være reserveforsyning til Os kommune, sa fagdirektør Magnar Sekse i VA-etaten under kontraktsigneringen mandag.

-Dette er en svært viktig avtale for Os kommunes beredskap innen vannforsyning. Vi er veldig glade for denne avtalen, sa rådmann i Os kommune, Christian Fotland, da han i dag signerte avtalen med Bergen kommune om å levere reservevann til Os kommune.

Rent vann, trygt vann, nok vann

- Bergen har et avansert og robust vannforsyningssystem som leverer drikkevann til 96% av innbyggerne i kommunen. Kapasiteten er god nok til også å være reserveforsyning til Os kommune, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Med ny trasé for E39 mellom Rådal i Bergen og Svegatjørn i Os kan vi legge til rette for leveranse av reservevann fra Bergen kommune til Os kommune. Den nye vannledningen blir i prinsippet en oppdimensjonering av Statens vegvesens planlagte slukkevannsledning i tunnellen mellom Hamre og Svegatjørn.

Forutsetninger for leveransen:

  • Os kommune dekker anleggskostnader
  • Os kommuneeier og har ansvar for drift og vedlikehold
  • Den leverte vannmengde skal måles og Os kommune betaler Bergen kommune etter gjeldende forbruksgebyr.
  • Bergen kommune forplikter seg til å levere reservevann så langt vi har kapasitet. Levering av reservevann skal ikke gå på bekostning av vannbehovet i Bergen.
  • Bergen kommune skal levere vann med tilfredsstillende drikkevannskvalitet til Os kommune.

Avtalen ble politisk behandlet og godkjent i Byrådet 12. mai 2016