Gå tilbake til:
Du er her:
Åpning av Bergen biogassanlegg:

Nå skal kloakk bli til miljøvennlig drivstoff

- Med biogassanlegget blir slammet en ressurs. All biogass som produseres i anlegget blir til drivstoff, nok til å drifte 80 busser, sa byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, da hun åpnet Bergen biogassanlegg sammen med klimabyråd Julie Andersland fredag.

Viktig tiltak for å nå målet om et fossilfritt Bergen

- Bedre rensemetoder på byens oppgraderte avløpsrenseanlegg Ytre Sandviken, Kvernevik, Holen og Flesland gjør at slammengden øker fra 5000 til 40 000 tonn i året. Fjorden blir renere ved at mindre avfall havner i sjøen. Med biogassanlegget blir slammet en ressurs. All biogass som produseres i anlegget blir til drivstoff. I full drift kan biogassanlegget produsere nok biogass til å drifte 80 busser. Anlegget er derfor et viktig tiltak for å nå målet om et fossilfritt Bergen, sier byråd Anna Elisa Tryti.

Et stort og viktig miljøprosjekt

- Jeg vil gratulere bergenserne med et stort og viktig miljøprosjekt som gjennom produksjon av fornybar ren energi vil bidra til bedre luft i byen vår og redusere byens karbon fotavtrykk, sa byråd Julie Andersland i sin tale, før de to byrådene begge klippet båndene og erklærte anlegget for åpnet.

Skreddersøm fra a til å

- Når vi går rundt i anlegget, er det virkelig imponerende å se kompleksiteten. Det er forståelig at dette har tatt tid og ressurser å bygge, sier Tryti under omvisningen i anlegget.

- Å bygge et biogassanlegg er skreddersøm fra a til å. Det er krevende, og er et teamarbeid av dimensjoner. Mange har bidratt for å komme dit vi er nå. Totalt har ca. 250 personer deltatt i byggearbeidene, sa fagdirektør i Vann- og avløpsetaten, Magnar Sekse i sin tale.

Prosjektleder, Kristine Akervold, holdt tale der hun gikk gjennom prosessen i anlegget og takket alle de involverte.

Marita Strandborg, Helene Grimsgaard, Anita Mjelde og Jannicke Michelsen, som alle har sitt utspring fra Krohnengen Brass Band, sto for underholdningen og imponerte med sin messingkvartett.

Fra kloakk til miljøvennlig drivstoff!

Med dette anlegget er Bergens største løft for vannmiljøet er nå i ferd med å fullføres. Ikke bare får vi en renere fjord, som vi vil også få utnyttet slamavfallet på en best mulig måte; til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!