Gå tilbake til:
Du er her:

Første lass er på vei til å bli gass!

Nå er første lass med slam levert på Bergen biogassanlegg. Dette slammet skal bli til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!

Historisk slamtømming!

Nå er første lass med slam levert på bergen biogassanlegg. Dette slammet skal bli til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!


Miljøvennlig biogass
I alt 81 av Tides gassbusser som går på naturgass i dag, kan dermed gå over til biogass når anlegget er i full drift.