Gå tilbake til:
Du er her:

Resertifisert etter nye kvalitets- og miljøstandarder

- Sertifisering etter nye standarder viser at vi holder en god kurs. Vi er opptatt av å være en lærende organisasjon og ønsker hele tiden å prestere bedre, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetaten ble nylig resertifisert etter ISO- standarder for kvalitet og miljø; ISO 9001 og ISO 14001.

De nye standardene krever blant annet et mer omfattende hensyn til hvilke omgivelser vi opererer i (kontekst) og at fokus ikke bare er på kunder, men også andre interessenter, som for eksempel politikere.

Vi skal også ha en risikobasert tilnærming til tjenestene våre, der vi vurderer trusler og muligheter.

- Vi analyserer både intern kontekst, for eksempel ansatte, holdninger, tjenester, prosesser, og ekstern kontekst, som endringer i lover og forskrifter, ressustilgang eller teknologi, for å avgjøre hvilken risiko, både muligheter og trusler, de utgjør, sier kvalitetsleder Anne Cornell.

Opptatt av høy kvalitet på tjenestene

- Vi har lagt ned et stort arbeid for å utvikle kvalitetssystemer for hele etatens verdikjede, sier fagdirektør i VA-etaten, Magnar Sekse.

- Sertifisering etter nye standarder viser at vi er på en god kurs, og at vi er opptatt av å være en lærende organisasjon som hele tiden ønsker å prestere bedre.

- Vi er stolte av at systemene vi har utviklet holder kravene til sertifisering. Det er også en garanti for at de tjenestene vi produserer for byens innbyggere skal ha høy kvalitet.

Stor innsats av de ansatte

Sekse takker alle som har bidratt i arbeidet med sertifiseringen og trekker spesielt fram den formidable innsatsen til kvalitetsleder, Anne Cornell.

Det ble ikke registrert avvik i forhold til kravene for standardiseringen

Revisjonsrapporten sier blant annet at:

  • vi viser god dokumentasjon i ledelsessystemet, gode systemer for overvåkning, og god kommunikasjon med kundene
  • vi kan dokumentere god kundetilfredshet, spesielt på drikkevann
  • vi oppfyller krav i standarder, og lovkrav, ut i fra de stikkprøver som er gjennomført
  • vi har planer om kompetansebygging hos medarbeidere
  • vi har gode planer for anskaffelser

Resertifiseringen ble gjennomført av KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS.