Gå tilbake til:
Du er her:

Verdens vanndag 22. mars!

22. mars markerer vi Verdens vanndag.Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann». Et fungerende avløpssystem er avgjørende for helsen vår og for miljøet!

Avløp fra vasken, toalettet, dusjen og oppvasken er kanskje ikke noe du har store tanker om, men i følge FN er det 2, 4 milliarder mennesker som mangler tilgang til tilfredsstillende sanitære fasiliteter. 80 % av alt verdens avløpsvann går urenset ut i naturen!

Ta vare på vårt vann - ikke forurens kretsløpet!

Vi har nylig investert i nye, store og avanserte avløpsrenseanlegg. Dette gjør at fjordene blir tilført mye mindre næringsstoff. Av slammet blir det produsert biogass som skal drifte 80 busser i byen.

Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har velfungerende avløpstjenester, men du har også et ansvar: ikke forurens kretsløpet!

Lever inn farlig avfall og medisin, toalettet er ingen bossbøtte!

Et fungerende avløpssystem er avgjørende for helsen vår og for miljøet!