Gå tilbake til:
Du er her:

Bergenserne har stor tillit til drikkevannskvaliteten

97 prosent av bergenserne har tiltro til at drikkevannet i Bergen kommune holder god kvalitet. Vi takker for tilliten og gjør vårt beste for å bringe rent vann til folk og fjord- hver dag.

Stor tiltro til kvaliteten på drikkevannet i Bergen
87 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de har stor eller svært stor tiltro til kvaliteten på drikkevannet, hele 97 prosent svarer positivt på tiltro. 95 prosent mener at Bergen kommune greier å forsyne innbyggerne med drikkevann også i fremtiden.

Vannforsyning er en kommunal oppgave
På spørsmål om vannforsyning først og fremst er en kommunal oppgave, svarer 90 prosent ja.

Drikkevannet i Bergen smaker godt
95 prosent syns drikkevannet i Bergen smaker godt, 83 prosent av disse syns det smaker bedre eller like godt som flaskevann. Økt fokus på gjenbruksflasker er en positiv trend til gode for både miljøet og lommeboken.

Godt og gratis vann til alle!
Med nye vannposter i byen, håper vi enda flere kan nyte trygt og godt kranvann, også på farten.

Brukerundersøkelsen 2018
Gjennom vår årlige brukerundersøkelse ønsker vi å kartlegge Vann-og avløpsetatens omdømme i befolkningen, og å identifisere eventuelle utviklingspotensialer. Undersøkelsen er gjennomført siden 2005.

Brukerundersøkelesen ble gjennomført av Epinion AS på oppdrag fra Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune.