Gå tilbake til:
Du er her:

To vikariater ledig: kan du kart og rør?

Har du VA-faglig/ rørleggerfaglig utdannelse, teknisk fagskole eller ingeniør med landmåling som fag? Vi har to ledige vikariat til stilling som Ingeniør/fagkonsulent i Kartinfo.

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året.

Vikariatene (2 år) er organisert i avdeling marked. Vikarene skal bidra i gruppen Kartinfo som arbeider med kartregistrering og rørinspeksjon tilknyttet vann- og avløpsnett. Medarbeiderne i Kartinfo rapporterer til avdelingsleder for marked.

Søk her: (søknadsfrist 20.08.2017)

Til Finn-annonsen:

Arbeidsoppgaver

Måle inn og kvalitetssikre i marken av VA-anlegg opp mot innmålt/ inntegnet anlegg i Gemini VA. Ta bilder av kummer og legge de inn i Fotostation.

Hente inn opplysninger fra rørleggerarkivet etter oppdrag fra andre avdelinger og kontrollere disse opplysningene i marken for inntegning i Gemini-VA

Oppdatere og vedlikeholde kartdatabasen Gemini-VA.

Registrere inn kommunale og private ledningsanlegg ut fra sluttdokumentasjon.

Foreta logisk bygningstilkobling ut fra arkivmateriell/omkringliggende eiendommer.

Tegne inn privat ledningsnett i Gemini-VA, etter eldre arkivmateriell.

Bestille rørinspeksjon og etterarbeid til Gemini-VA etter behov.

Motta og utbedre feilmeldinger, og gi tilbakemelding til melder.

Annet relevant arbeid.

Vann- og avløpsetaten nytter Gemini-programvare fra Powel og WinCan utviklet av Rosim.

Kvalifikasjoner

VA-faglig/ rørleggerfaglig utdannelse, teknisk fagskole eller ingeniør med landmåling som fag. Erfaring innenfor relevant fagområde kan også bli vurdert.

Kunnskap om karttegning/kartsystem, innmålingsdata, rørinspeksjon og/eller VA-teknisk arbeid/virksomhet. Det er en fordel med erfaring fra programvarene vi bruker, men vi gir opplæring.

Søker må ha sertifikat for personbil kl. B.

Utdanning

Fagskole / Fagbrev

Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Språk

Norsk

Personlige egenskaper

Søkere må være serviceinnstilt, nøyaktig og samarbeidsvillig.

Evne til å ta initiativ, finne løsninger og å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Lønn etter kvalifikasjoner.

Spennende arbeidsoppgaver og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø.