Gå tilbake til:
Du er her:

Forskningsdagene 2017

Hva er verdien av rent, trygt drikkevann?

Kan du forestille deg en dag uten rent, trygt drikkevann?

Drikkevannets reise

Bergen er den mest nedbørrike byen i Europa. Dette gir oss god tilgang til råvann som vi igjen behandler slik at det blir trygt drikkevann.

Vi transporterer vannet hjem til deg gjennom et avansert nettverk av rør i bakken.

Hver og en av oss bruker omtrent 170 liter vann i døgnet. For det betaler vi ca. 1,5 øre per liter eller vi får 67 liter vann for en krone!

Regnvannet - en utfordring

232 dager slipper skyene nedbør over Bergen. De siste 100 årene har nedbøren økt med 20%. Vi har også oftere styrtregn, som skaper utfordringer for rørsystemene som skal håndtere vannet på bakken.

Kom og lær mer om drikkevann og regnvann på forskningstorget på Vil Vite 28. og 29. september.