Gå tilbake til:
Du er her:

Verdens toalettdag: en reise i fire etapper

Hva skjer med din lort når du spyler den bort?

I Norge er det en selvfølge at kloakk og avføring forsvinner uten å tenke noe mer på det.

Men for milliarder mennesker, finnes det ikke sanitære forhold som ordentlige toaletter. Farlige og smittsomme stoffer i avføringen blir ikke håndtert tilstrekkelig og havner i naturen. Smittestoffene kan det spres av fluer eller forurense jordbruksland og vannkilder.

Avløpet - en ressurs

Å håndtere avløpet riktig handler ikke bare om å avverge sykdom og smitte, men også om å gripe en mulighet. Trygt behandlet og gjenbrukt, har avløpet stort potensial som en rimelig og bærekraftig kilde til energi, næringsstoffer og vann. Sanitære systemer genererer også jobber og investeringsmuligheter.

FNs bærekraftmål nummer 6

Innen 2030 har FN som mål at alle skal ha tilfredsstillende sanitære forhold. FN vil også og halvere andelen ubehandlet avløpsvann og øke resirkulering og sikker gjenbruk.

For å oppnå disse målene må alt avløp ta en 4-trinns reise:

  1. Oppbevaring: Avløpet må deponeres i et hygienisk toalett og oppbevares i en lukket tank, skilt fra menneskelig kontakt
  2. Transport: Rør eller septiktømmetjenester må flytte avløpet til behandlingsstadiet.
  3. Behandling: Avløpet må renses til avløpsvann og avfallsprodukter som trygt kan returneres til miljøet.
  4. Gjenbruk eller trygg tilbakeføring til naturen:Trygt behandlet avløp kan brukes til energiproduksjon eller som gjødsel i matproduksjon.