Gå tilbake til:
Du er her:

Stadig lavere vannforbruk!

Befolkningen øker, men det totale vannforbruket minsker. I 1988 brukte 210 000 bergensere 53,8 millioner kubikkmeter vann, mens 280 000 bergensere i 2017 brukte 31,9 millioner kubikkmeter vann!

Gjennom et hull med ”blyanttykkelse” renner det ut ca. 2 500 liter pr time. Det tilsvarer 60 000 liter pr døgn eller ca. 420 000 liter pr uke. Denne lekkasjen kunne ellers ha forsynt over 100 boliger med drikkevann.

En utett toalettsisterne betyr at du minst dobler vannforbruket ditt.

Dette betyr at vi har gått fra 702 liter per person i døgnet i 1988 til 314 liter i 2017!

Sparedusjer, vannsparende toaletter og et generelt fokus på miljø er en liten årsak til at forbruket blir stadig lavere. Avvikling av vannkrevende industri en annen.

Men den fremste årsaken til at vannproduksjonen er gått så mye ned de siste 30 årene, er tetting avlekkasjer og fornying av vannledningsnett.

Stopp vannlekkasjene:

Fortsatt forsvinner ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 30 år siden, er det fortsatt viktig å redusere lekkasjene ytterligere. Dette vil gi en bedre og tryggere vannforsyning.

Både kommunale og private ledninger lekker.

Alle lekkasjer som oppdages må repareres så raskt som mulig. Kommunen har ansvaret for de offentlige / kommunale vannledningene.

På din private vannledning eller ledning du eier sammen med naboer, har du / dere ansvaret.

For å redusere lekkasjene på de offentlige ledningene, leter kommunen kontinuerlig etter lekkasjer og reparerer disse. I tillegg erstattes gamle ledninger med nye, noe som også bidrar til at lekkasjene reduseres.