Gå tilbake til:
Du er her:
Verdens vanndag 2018

Svaret er i naturen

Årets internasjonale tema er «Nature for water": Hvordan kan vi bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann?

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann.

I dag lever 2,1 millarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på deres helse, utdanning og livskvalitet.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann.

Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030, og fra 2018-2028 skal FN ha enda mer fokus på vann!

Slik løser vi utfordringene i Bergen:

God vanndag!