Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltak mot lukt ved Sælenvatnet

Langvarig tørke, vind og flo er hovedårsakene til at det lukter fra Sælenvatnet. Nå gjør vi klart til å pumpe inn oksygen fra luften og fordele den i innsjøen.

Langvarig tørke gjør at ferskvannslaget i Sælenvatnet for tiden er tynt. I tillegg forårsaker vindretning og flo endringer i vannlagene i Sælenvatnet, slik at den karakteristiske lukten kommer frem. Det er gassen hydrogensulfid (H2S) som gjør at bunnvannet stinker. Konsentrasjonen er svært lav og gir ikke utslag på måleinstrumentene.

-I 2010 løste vi luktproblemene med å pumpe inn oksygen fra luften og fordele den i innsjøen, forteller fagdirektør ved VA-etaten, Magnar Sekse.

- Vi er i gang med å klargjøre pumpene igjen og setter de ut neste uke. Det er den eneste løsningen vi kan gjøre på kort sikt. Dét, og å håpe på at naturen ordner opp med mye nedbør

Problemet er mangel på tilførsel av ferskvann. Jo mer ferskvann på toppen, jo mer oksygen og større lag med friskt vann, sier Sekse.