Gå tilbake til:
Du er her:

Byutviklingsakademiet 31. august

BEGIN (Blue Green Infrastructures Through Social Innovasjon) har som hovedmål å vise hvordan blå-grønn infrastruktur kan gjøre byer mer motstandsdyktige mot klimaendringer.

Program Byutviklingsakademiet

(Urban Development Academy)

Teatersalen - Friday 31 August 2018

09.00 Welcome

Anne Iren Fagerbakke

Director General Urban development

BEGIN and Mindemyren

How to use Begin to promote the planning and construction of blue-green solutions in Bergen

09.15 Blue Green Solutions

BEGIN. Presentation from partners.

- Dordrecht

- Hamburg

- Gothenburg

10.00 Break, Coffee / tea, fruit

10.15 Mindemyren – BEGIN

Implementation of Regulation plan

Per Moen

Project leader

Agency for Urban Environment

Use of model in stakeholder communication

Maria Molden

City architect

About the channel

Agency for Water and Sewerage Works

11.00 Municipal Area Plan Stormwater

Expectations and contributions

Torstein Dalen

Agency for Water and Sewerage Works

11.30 End

Blågrønn infrastruktur innebærer at vi erstatter rørbaserte løsninger med åpne vannveier for regnvann som legges i grønne og egnede arealer i byen.

I BEGIN-prosjektet ser vi på hvordan disse løsningene kan utvikles i et samspill med ulike interessenter og hvordan dette kan bidra til å gi høy kvalitet og merverdi for et område.

Mindemyren og BEGIN

Utvikling av Mindemyren er valgt som et av casene i BEGIN.

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning.

Gjennom bruk av utviklede modeller fra partnerne i prosjektet skal vi beregne og beskrive blågrønn infrastruktur sitt bidrag til å øke områdets kvalitet og verdi.

Les mer om prosjektet her: