Gå tilbake til:
Du er her:

Blå-grønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren motstandsdyktig mot klimaendringer

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning

Blågrønn infrastruktur innebærer at vi erstatter rørbaserte løsninger med åpne vannveier for regnvann som legges i grønne og egnede arealer i byen.

Mindemyren

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning på Mindemyren.

Mindemyren skal etterhvert fremstå som en ny og attraktiv bydel. Bybanen vil gå her, kanalen skal graves opp i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker.

Les mer om prosjektet her: