Gå tilbake til:
Du er her:

Verdens toalettdag 2018: Naturen kaller!

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold. FN har utpekt 19 november som verdens toalettdag for å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle.

En tredjedel av alle mennesker - 2,3 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

  • 892 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.