Gå tilbake til:
Du er her:

Dam Munkebotsvatnet: Rapport til NVE

Den 22. august 2018 ga den midlertidige demningen på Munkebotn etter. Bergen kommune har i en rapport til NVE tatt en grundig gjennomgang av det som skjedde før og under hendelsen

Bergen kommune har tatt en grundig gjennomgang av det som skjedde før og under hendelsen 22. august 2018. Denne rapporten er utarbeidet av Bergen kommune som oppfølging av krav i Damsikkerhetsforskriften §7‐11 om å redegjøre for hva som har skjedd og hvordan hendelsen er håndtert når en ulykke eller uønsket hendelse har skjedd.

Her kan du lese både Bergen kommunes rapport til NVE og den eksterne rapporten fra Instanes AS.