Gå tilbake til:
Du er her:

Tett samarbeid med skolene om vannkunnskap

Einar Høgmo formidler vannets fortreffeligheter med stor glede og mye energi! I forbindelse med ny læreplan til 2020 var Einar og avdelingsleder marked i VA-etaten, Sigrid T. Øye, inviterte til fagsamling med lærere i Bergen.

Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett ved Fagavdelingen arbeider for tiden med fagfornyelsen (ny læreplan i 2020, LK20).

I vedtatt overordnet del beskrives tre tverrfaglige temaer;

• Folkehelse og livsmestring

• Demokrati og medborgerskap

• Bærekraftig utvikling

Skolene trenger i denne sammenheng gode samarbeidspartnere og aktører utenfor skolen og VA-etaten i Bergen kommune har lenge bidratt for å dele kunnskap og kompetanse.

Omvisning på Svartediket vannbehandlingsanlegg

I 2018 hadde Einar besøk av 1033 skoleelever på Svartediket vannbehandlingsanlegg. Elevene får innblikk i den kunnskapen, kompetansen og teknologien som kreves for at det rene drikkevannet skal komme frem fra vannverket til din vannkran.

  • Vil dere vite mer om vannets vei fra regn til vannkran?
  • Er dere interessert i hvordan vannet blir renset slik at det blir trygt og godt å drikke?
  • Vil dere oppleve hva som kreves for å holde vannproduksjonen i Bergen i gang?

Kontakt oss for ledige tider her eller direkte til Einar på einar.hogmo@bergen.kommune.no

Adopter et vassdrag

World Water Monitoring Challenge er et internasjonalt utdanningsprogram som bygger bevissthet og engasjement ved å overvåke vannressurser lokalt.

Skoleklasser overvåker vassdrag i sine nærmiljø etter vannkvalitetsparametrene : temperatur , surhetsgrad ( pH) , klarhet ( turbiditet ) og oksygen. Vi kan bidra med utstyr og instruksjoner til vannmålingene.

Vi utvikler byen

Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.