Gå tilbake til:
Du er her:

Hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø til offentlig ettersyn

Nå har du mulighet til å gi innspill til hovedplaner for vannforsyning og for avløp og vannmiljø i Bergen kommune for perioden 2019 – 2028.

Hovedplan for vannforsyning

Vann og avløpsetaten har laget et utkast til hovedplan for vannforsyning for perioden 2019 – 2028.

Planen viser status for vannforsyningen, langsiktige målsettinger og tiltak for å nå målene. Den angir nødvendige initiativ for å oppfylle drikkevannsforskriften og hvordan vi vil bedre forsyningssikkerheten ved å styrke samkjøringsmulighetene mellom bydelene. Fornying av eksisterende anlegg er også en viktig del av planen.

Hovedplan for avløp og vannmiljø

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 presenterer status for tilstanden i vannforekomstene og for avløpshåndteringen og det settes mål og angis forslag til tiltak for virksomheten. Viktige prioriteringer i perioden vil blant annet være klimatilpasning, tilrettelegging for god badevannskvalitet og fornying av eksisterende anlegg.

Innspill til planene

Send innspill til VA.Kundeservice@bergen.kommune.no, eller til Vann- og avløpsetaten, postboks 7700, 5020 Bergen.

Høringsfrist: 15. mars 2019