Gå tilbake til:
Du er her:

Søk sommerjobb hos oss!

Er du en sauehvisker som er glad i å bade? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Badevannsprøver, sauegjeting i nedbørfelt til drikkevann og enklere ingeniøroppgaver

Ellers andre spennende og varierte oppgaver innenfor Vann- og avløpsetatens arbeids- og ansvarsområder. Studenter med relevant fagkrets vil bli foretrukket, og oppgavene vil bli tilpasset hvor langt du er kommet i studiene. Du må være 18 år eller mer for å søke og bør ha sertifikat.

SØK HER

Kan du lese et kart, måle inn data?

Vi oppfordrer deg som har bakgrunn fra eller studerer landmåling/oppmåling til å søke. Arbeidet vil bestå av å registrere bygningstilkobling til ledninger i ledningskart, korrigere manglende registreringer i ledningskart og andre relevante oppgaver.

SØK HER

Sommerjobbene har søknadsfrist 15. mars 2020

Andre stillinger vi har utlyst:

Ingeniør/saksbehandler Privat VA nett:

Ingeniør/saksbehandler vikariat PBL:

Bergens feteste sommerjobb!