Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bygge morgendagens ressursgjenvinningsanlegg!

Bergen kommune ved VA-etaten har fått støtte fra Norsk forskningsråd til et prosjekt som skal utvikle nye og kostnadseffektive renseanlegg for avløpsvann.

Bergen kommune skal oppgradere 3-5 mellomstore avløpsrenseanlegg som tilfredsstiller sekundærrensekravene, frem til 2025.

- Vi ønsker å utvikle modulbaserte anlegg for 5 000 – 15 000 pe som er fleksible og billigere enn dagens renseanlegg og som kan industrialiseres og standardiseres for bruk flere steder – både nasjonalt og internasjonalt, sier leder for prosjektavdelingen i VA-etaten, Per Lasse Reinertsen.

Verdens beste og mest moderne ressursfabrikk

Visjonen er at Bergen kommune sammen med leverandørene og spisskompetanse på området skal utvikle verdens beste og mest moderne ressursfabrikk. Anleggene skal rense avløpsvann for mellomstore anlegg på en kostnadseffektiv måte og samtidig kunne håndtere variasjoner i avløpsmengde og innhold.

Ønsker dialog og samarbeid

Hvilke krav kan og bør kommunen sette i anskaffelsen for å oppnå nye og innovative løsninger? Vi ønsker samarbeid med representanter fra leverandørindustrien, forskningsmiljøer og kunnskapsklynger. Forprosjektet vil ha som et av sine hovedmål å detaljere anskaffelsesprosessen.

- Bergen Kommune inviterer til en dialogkonferanse den 26. august i Bergen med interessenter i markedet som ønsker å delta i en innovasjonsprosess knyttet til morgensdagens avløpsrenseanlegg, sier Reinertsen.

- Formålet er å utforme et mulighetsvindu som ivaretar funksjonskravene samtidig som det åpner for standardiserte og kostnadseffektive løsninger. I etterkant av dialogkonferansen vil det i påfølgende uker gjennomføres en til en møter med interesserte og aktuelle aktører.

Påmelding til dialogkonferanse 26. august 2019

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte: perlasse.reinertsen@bergen.kommune.no

Alle selskap som ønsker å delta på markedsdialogen må registrere seg som interessent i Mercell-systemet. Vi lenker til kunngjøringen når den er publisert.

Påmeldingsfrist: 22. august kl. 12:00