Gå tilbake til:
Du er her:

Unngå frostskader på vannrør

Dager med frost og bitende minusgrader kan føre til frosne vannrør. Her er noen tips og råd for hvordan du kan unngå dette.

Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. I et lukket rør vil trykket stige helt til noe brister. Se derfor etter sprekker og utvidelser på rør og utstyr.

Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i bygningen og gir vannskader.

Kilde: Sintef

Frosttapping er ikke tillatt, og heller ikke nødvendig for å hindre at vannrørene fryser. Frosttapping er sløsing med vann og bidrar til å redusere sikkerheten i vannforsyningen.

Slik kan du unngå at vannet i rørene fryser:

  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset).