Gå tilbake til:
Du er her:
Vann og matsikkerhet:

Verdens vanndag 22.mars!

Verden tørster fordi vi er sultne!

* Vær matbevisst: tenk på hvordan maten du spiser blir produsert

* Reduser matsløseriet: over 30% av verdens mat blir aldri spist!

* Produser mer mat, med høyere kvalitet, med bruk av mindre vann

I Norge tar vi rent og nok vann som en selvfølge, mens omtrent en tredjedel av verdens befolkning bor i land med vannmangel. De livsviktige vannressursene er definitivt skjevt fordelt her i verden.

Hver av oss drikker fra 2 til 4 liter vann hver dag, men mesteparten av vannet vi konsumerer er “innebygd” i maten vi spiser: å produsere en kilo storfekjøtt krever 15.000 liter vann, mens en kilo hvete krever 1.500 liter.

Det er 7 milliarder mennesker å mette på kloden i dag og befolkningen er forventet å stige med ytterligere 2 milliarder innen 2050.

Når en milliard mennesker i verden allerede sulter og vannressursene stadig er presset kan vi ikke late som problemet gjelder "de andre". Vi kan alle hjelpe til med å takle befolkningsøkningen i verden og sikre tilgang til næringsrik mat til alle.

Verdens vanndag 2012 :