Gå tilbake til:
Du er her:

Rekordhøy tiltro til drikkevannskvaliteten

I den årlige brukerundersøkelsen for Vann- og avløpsområdet scorer tiltro til kvalitet på drikkevannet 5,1 av 6 mulige poeng blant de spurte.

Dette viser en stadig økende grad av tilfredshet med byens kranvann. Bergenserne er også svært fornøyde med smaken på kranvannet, og premierer det med et snitt på 5,2 av 6 mulige poeng. Også dette er det beste tallet noen sinne, og et helt poeng opp fra "bunnåret" 2005.

Flaskevann og kranvann

Vann er sunt, og den beste tørsteslukkeren både til og mellom måltider. I årets brukerundersøkelse rapporterer 61 % at de aldri kjøper vann på flaske og kun 12 % av de spurte vurderer flaskevannet som bedre enn kranvann. Vi må tilbake til 2004 for å få tilsvarende tall.

Uansett om du drikker vann fra kran eller flaske, husk at kroppen består av 70 % vann og stadig trenger påfyll. Men det er verdt å legge på minnet at for hver liter flaskevann du kjøper, får du ca. 1000 liter kranvann!

Fornøyde med Vann- og avløpsetaten

På spørsmål om arbeidet til Vann- og avløpsetaten, svarer 89 % at de er fornøyde med standarden på VA- tjenestene. I fjor var 90 % fornøyde. VA-etatens jobb blir vurdert til 4,9 på en skala fra 1-6. Her har det vært en jevn økning fra spørsmålet kom med i 2005.

En «usynlig etat»?

Vann og avløp angår alle byens innbyggere hver dag. Men få av de spurte, kun 23 %, har kjennskap til at Vann- og avløpsetaten for tiden oppgraderer avløpsrenseanlegg for mer enn 1 mrd. kroner. Kun 41 % kjenner til at det fins en døgnbemannet vaktsentral for kommunen og bare 15 % av de spurte har vært inne på etatens nettsider.

Vann- og avløpsetaten scorer høyt på kvalitet og tillit, og kanskje derfor er det få som kjenner det nødvendig å vite så mye mer?

En av hovedutfordringene til Vann- og avløpsetaten er å være synlige, spesielt i forhold til rekruttering. Skal etaten opprettholde og fortsatt bedre sin høye standard kreves det stadig nye engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.

(sitat Magnar)...

Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju av Respons analyse AS i april 2013. I alt ble 600 personer intervjuet.