Gå tilbake til:
Du er her:

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

Våren er høytid for dugnad, opprydding og oppussing utendørs. Hus, terrasser, gjerder og hagestuer skal males, pusses og beises. Og ikke alle er like flinke til å kvitte seg med restene på en forsvarlig måte.

Vannbasert maling er farlig avfall
- Mange tror at for eksempel vannbasert maling kan tømmes rett i vasken eller do uten at det er skadelig for miljøet. Dette stemmer ikke, sier Lars Jørgen Sørfonn , fagansvarlig ved vann-og avløpsetaten. Vannbasert maling er riktignok mer miljøvennlig enn annen maling, men inneholder også miljøfarlige stoffer som ikke må komme ut i avløpssystemet.
– Vannbasert maling, oljemaling, beis, tynnere og white spirit inneholder helsefarlige kjemikalier og miljøgifter som renseanlegget ikke klarer å kvitte seg med. Slikt avfall hoper seg da opp i næringskjeden, og rammer til slutt oss mennesker, forklarer han.

Gratis levering av farlig avfall
Rester av beis, maling og tynnere skal alltid leveres inn ved godkjent mottak. Husholdningskunder kan gratis levere farlig avfall til BIRs mottak på bensinstasjoner, gjenvinningsstasjoner og mobil innsamling. Næringskunder må henvende seg til BIRs stasjon for farlig avfall på Espehaugen. Se oversikt på BIRs hjemmesider.