Gå tilbake til:
Du er her:

Streiken og våre tjenester

Grunnet redusert bemanning på grunn av streik, vil det være noe redusert kapasitet på våre tjenester.

Arbeid som er under utførelse/skal utføres kan ta noe tid. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at hensyn til liv, helse og kritiske funksjoner er tatt forsvarlig hånd om.