Gå tilbake til:
Du er her:

-Byens drikkevann er helt trygt!

-Streiken vil ikke gi økt fare for Giardia-spredning via byens drikkevann. Dette forsikrer fagdirektør Magnar Sekse ved Vann-og avløpsetaten. Han kan berolige alle bergensere som ble bekymret for drikkevannskvaliteten etter å ha lest dagens BA.

Byens innbyggere har ingen grunn for å bekymre seg over vannkvaliteten på drikkevannet i Bergen. Fagdirektør Magnar Sekse slår fast at artikkelen i dagens BA helt ubegrunnet sprer frykt og engstelse.

Trygg vannleveranse
-I streikeperioden er bemanningen av kommunens vannbehandlingsanlegg tilsvarende den bemanning vi normalt har i høytidsperioder. Vi har driftspersonale til å drive anleggene, slik at vi sikrer en god og trygg vannleveranse til bergenserne.
Magnar Sekse kan forsikre om at alle hensyn til liv og helse fullt ut blir ivaretatt.


Ingen fare for Giardia
-Vi har kontinuerlig dialog med streikekomiteen om eventuelle behov for dispensasjoner fra streiken. Dette går på forhold som har betydning for liv og helse. Det er derfor ikke noe som helst grunnlag for å frykte at streiken vil gi økt fare for Giardia-spredning via byens drikkevann, sier Sekse.
-Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og avgjørende for vår daglige velferd og helse. Bergen kommune gjør derfor alt som er nødvendig for å sikre trygg leveranse av drikkevann også i streikeperioden, sier han.