Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til fagdager på Svartediket

24. og 25. oktober inviterer vi til fagdager på Svartediket. Les mer om arrangementet under, og meld deg på den dagen som egner seg best.

NB! Vi starter Fagdagen kl 9.00, og serverer kaffe fra kl 8.30!
VA-etaten ønsker et godt samarbeid med bransjen i Bergen for å få til gode vann-og avløpsanlegg. Vi inviterer derfor til fagdager på Svartediket 24. og 25. oktober.
Se invitasjoner til høyre.

To ulike dager
24. oktober er lagt opp for konsulenter og entreprenører, mens 25.oktober er fortrinnsvis for rørleggerne (dette er en oppfølging etter infomøte i fjor høst). De rørleggerne som legger ledninger som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold, eller utarbeider VA rammeplaner, bør komme 24. oktober.

Vi håper på gode innspill fra bransjen, enten i forkant eller under møtet, og håper dere finner tid til dette.

Husk påmelding!
Påmelding innen 17. oktober til va-kundeservice@bergen.kommune.no eller på telefon 55566000.

Husk å oppgi bedrift, antall som kommer, hvilken dag, og om en ønsker omvisning på anlegget i etterkant.