Gå tilbake til:
Du er her:

Papirskjema er historie

Heretter blir nå de fleste skjema i VA-etaten elektroniske. Målet er å begrense antall feilutfylte skjema, og få bedre mulighet til å håndtere alle henvendelser vi mottar.

Hvert år får VA-etaten en stor mengde søknader og meldinger inn. Henvendelsene kommer fra rørleggere, konsulenter og privatpersoner, og krever mye tid å behandle. En overgang til elektroniske skjema som tilpasser seg etter hvert som de fylles ut, har vært løsningen.

Lettere for begge parter
-De nye skjemaene vil gjøre det lettere både for kunden og oss, sier avdelingsleder Sigrid Teige Øye. Hun har gode erfaringer med skjemaene, etter grundig testing og utprøving både internt, og av en rekke rørleggere og konsulenter.
–Det har vært viktig for oss å høre hva kundene har ment og ønsket, for deretter å kunne tilpasse skjemaene etter innspill utenfra. De nye elektroniske skjemaene kan ikke sendes inn før alle obligatoriske poster er utfylt, og nødvendige vedlegg lagt ved. Slike feil i utfyllingen har tidligere krevd mye unødvendig bruk av tid, både for oss og kunden, legger hun til. De nye skjemaene vil alle være klare til bruk i løpet av oktober, og ligger godt synlig på hjemmesiden vår under menyen tjenester og skjema.

Veiledningsbrosjyre med alle detaljer
Detaljert informasjon finner du i veiledningsbrosjyren om søkeprosessen. Den kan du lese ved å trykke på vedlegget over. Her finner du nøyaktig den informasjon du trenger til din søknad. Noen endringer er gjort underveis, dette gjelder blant annet skjemaet «Anmodning om forhåndsuttalelse». Det gamle papirskjemaet var et fellesskjema for alle tiltak som var søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, noe som gjorde skjemaet ganske uoversiktlig.
Det er derfor laget nye skjema for de ulike typer søknadspliktige tiltak, med gode forklaringer på hvordan de skal brukes.

Følgende elektroniske skjema blir lansert i løpet av oktober
- Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg
- Søknad om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold
- Sluttdokumentasjon
- Deling av grunneiendom
- Bruksendring/nye boenheter

Elektronisk skjema eller papirskjema?
Vi håper og tror at alle våre kunder nå vil ta i bruk de nye elektroniske skjemaene. Vi ønsker god dialog og best mulig skjema, så kom gjerne innspill til forbedringer. Dette kan sendes på e-post til va-kundeservice@bergen.kommune.no. Det vil være mulig å benytte gamle papirskjema ennå noe tid, men vi er nå godt på vei til kun bruk av elektroniske skjema.