Gå tilbake til:
Du er her:

For bedrifter

Fagdag om overvann på Svartediket

- Vi er veldig glade for at så mange er interesserte i temaet, sier avdelingsleder for Myndighet, Randi Erdal. Onsdag 22. november arrangerte Vann- og avløpsetaten fagdag om overvann.

Samling for tømmeoperatører på nye Flesland

Det ble tatt opp temaer om olje- og fettutskillere, forurensning på avløpsnettet, renseanleggene og prosessene rundt dette.

Informasjon om telefonvarsling

Varsling skjer ved at det sendes ut en automatisk talemelding til alle fasttelefoner, og en SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de adressene der vannet skal stenges.

Endrer praksis med tinglyste erklæringer i forbindelse med dele- og byggesaker

Fra 1. november 2014 må tinglyste erklæringer som gjelder rettigheter til vann- og avløpsanlegg foreligge før vi gir tillatelse til tiltak.

Fett skal ikke i avløpet

Det er sesong for julebord og på byens serveringssteder kan fett fra julemiddagene havne på avløpsnettet. Det skaper store problemer!

Hva må dokumenteres i en VA-rammeplan?

Infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier er foretrukket til overvannshåndtering. Løsningene bør også gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom

VA-rammeplaner inn i braplan

Braplan er kommunen sitt offentlige digitale planarkiv. Alle nye reguleringsplaner der det er utarbeidet VA-rammeplan, ligger nå i braplan.

Nye krav for å sikre innlevering av sluttdokumentasjon

Endring av praksis for anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Veiledninger, informasjonsskriv og krav til søknader

Her finner du informasjon om utfylling av skjema for forhåndsuttalelse, sluttdokumentasjon, veiledning til innmåling av privat ledningsnett og veiledning til utfylling av søknad om utslipp.

Kvalifikasjonsordning - krav til prekvalifisering

Vann- og avløpsetaten har kunngjort ny kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg.

Kvalifikasjonsordning, prekvalifiserte bedrifter

Se oversikt over prekvalifiserte bedrifter:

Kommunale vannposter

For firmaer som Vann- og avløpsetaten har godkjent, er det lagt til rette for vannuttak på ti kommunale vannposter i Bergen.

Vann- og avløpskart via Ambita Infoland

Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via den statlige markedsplassen Ambita Infoland.

Skjema for registrering av rørleggerforetak

Vann- og avløpsetaten skal oppdatere kunderegisteret over foretak som utfører arbeid på utvendig ledningsnett i Bergen. Vi ber derfor alle som ikke allerede har gjort det, om å sende inn oppdatert informasjon.

Søknad om brakkerigger

Brakkerigger skal meldes til Vann- og avløpsetaten med rørleggermelding.