Gå tilbake til:
Du er her:

For bedrifter

Samling for tømmeoperatører på nye Flesland

Det ble tatt opp temaer om olje- og fettutskillere, forurensning på avløpsnettet, renseanleggene og prosessene rundt dette.

Les mer

Informasjon om telefonvarsling

Varsling skjer ved at det sendes ut en automatisk talemelding til alle fasttelefoner, og en SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de adressene der vannet skal stenges.

Les mer

Endrer praksis med tinglyste erklæringer i forbindelse med dele- og byggesaker

Fra 1. november 2014 må tinglyste erklæringer som gjelder rettigheter til vann- og avløpsanlegg foreligge før vi gir tillatelse til tiltak.

Les mer

Fett skal ikke i avløpet

Det er sesong for julebord og på byens serveringssteder kan fett fra julemiddagene havne på avløpsnettet. Det skaper store problemer!

Les mer

Hva må dokumenteres i en VA-rammeplan?

Infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier er foretrukket til overvannshåndtering. Løsningene bør også gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom

Les mer

VA-rammeplaner inn i braplan

Braplan er kommunen sitt offentlige digitale planarkiv. Alle nye reguleringsplaner der det er utarbeidet VA-rammeplan, ligger nå i braplan.

Les mer

Nye krav for å sikre innlevering av sluttdokumentasjon

Endring av praksis for anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Les mer

Veiledninger, informasjonsskriv og krav til søknader

Her finner du informasjon om utfylling av skjema for forhåndsuttalelse, sluttdokumentasjon, veiledning til innmåling av privat ledningsnett og veiledning til utfylling av søknad om utslipp.

Les mer

Kvalifikasjonsordning - krav til prekvalifisering

Vann- og avløpsetaten har kunngjort ny kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg.

Les mer

Kvalifikasjonsordning, prekvalifiserte bedrifter

Se oversikt over prekvalifiserte bedrifter:

Les mer

Kommunale vannposter

For firmaer som Vann- og avløpsetaten har godkjent, er det lagt til rette for vannuttak på ti kommunale vannposter i Bergen.

Les mer

Vann- og avløpskart via Ambita Infoland

Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via den statlige markedsplassen Ambita Infoland.

Les mer

Skjema for registrering av rørleggerforetak

Vann- og avløpsetaten skal oppdatere kunderegisteret over foretak som utfører arbeid på utvendig ledningsnett i Bergen. Vi ber derfor alle som ikke allerede har gjort det, om å sende inn oppdatert informasjon.

Les mer

Søknad om brakkerigger

Brakkerigger skal meldes til Vann- og avløpsetaten med rørleggermelding.

Les mer

Øker tilgjengeligeheten

For å sikre at epost alltid kommer fram og blir lest uavhengig av hvem som er på jobb er det etablert nye, felles epostadresser.

Les mer