Gå tilbake til:
Du er her:

For bedrifter

Nå skal vi skifte ut alle vannmålere

Nyere målere skal sikre enda mer nøyaktig måling, og dermed et mest mulig rettferdig vann- og avløpsgebyrer.

Ny rammeavtale for vannmålere

Heidenreich AS er ny leverandør med to varehus i Bergen hvor rørleggere nå kan hente ut vannmåler (Solheimsviken og Nyborg).

Hva må dokumenteres i en VA-rammeplan?

Infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier er foretrukket til overvannshåndtering. Løsningene bør også gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom

Kommunale vannposter

For firmaer som Vann- og avløpsetaten har godkjent, er det lagt til rette for vannuttak på ti kommunale vannposter i Bergen.

Veiledninger, informasjonsskriv og krav til søknader

Her finner du informasjon om utfylling av skjema for forhåndsuttalelse, sluttdokumentasjon, veiledning til innmåling av privat ledningsnett og veiledning til utfylling av søknad om utslipp.

Informasjon om telefonvarsling

Varsling skjer ved at det sendes ut en automatisk talemelding til alle fasttelefoner, og en SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de adressene der vannet skal stenges.

Endrer praksis med tinglyste erklæringer i forbindelse med dele- og byggesaker

Fra 1. november 2014 må tinglyste erklæringer som gjelder rettigheter til vann- og avløpsanlegg foreligge før vi gir tillatelse til tiltak.

Vann- og avløpskart fra Ambita Infoland

Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via den statlige markedsplassen Ambita Infoland.

Nye krav for å sikre innlevering av sluttdokumentasjon

Endring av praksis for anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Kvalifikasjonsordning - krav til prekvalifisering

Kvalifikasjonsordning for leverandører av pumpestasjoner og/eller trykkøkningsanlegg og kvalifikasjonsordning for rådgivningstjenester for vassdragsanlegg

Skjema for registrering av rørleggerforetak

Vann- og avløpsetaten skal oppdatere kunderegisteret over foretak som utfører arbeid på utvendig ledningsnett i Bergen. Vi ber derfor alle som ikke allerede har gjort det, om å sende inn oppdatert informasjon.

Søknad om brakkerigger

Brakkerigger skal meldes til Vann- og avløpsetaten med rørleggermelding.