Gå tilbake til:
Du er her:

VA-norm for Bergen kommune

VA-normen gjelder ved overtaking av vann- og avløpsanlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold, og ved større private va-anlegg. Normen beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon.

Normen er basert på mal for VA-norm utarbeidet av Norsk Vann. Denne tjenesten er tilgjengelig på internett og er et sentralt oppslagsverk og brukervennlig søkeverktøy for hele VA-bransjen.

VA-norm for Bergen kommune finner du her. Velg Bergen under kommune, og trykk lagre etterpå.