Gå tilbake til:
Du er her:

Sanitærreglement/ sanitærbestemmelser for Bergen kommune

Sanitærreglementet gjelder private vann- og avløpsledninger og installasjoner og beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon.

Sanitærreglementet for Bergen kommune består av to deler:

  • Del 1 Administrative bestemmelser
  • Del 2 Utfyllende bestemmelser

Sanitærreglementet inneholder blant annet leveringsbetingelser, det vil si forhold som gjelder abonnentens ansvar som bruker av vann- og avløpstjenestene.

Del 2 av Sanitærreglementet

Del 2 av sanitærreglementet heter nå Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser. Del 2 av Sanitærreglementet, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser kan kjøpes hos Kommuneforlaget.

Sanitærreglement for Bergen kommune finner du i vedlegget.