Gå tilbake til:
Du er her:

Retningslinjer for overvannshåndtering / guidelines surface water management

Retningslinjene skal sikre gode og fremtidsrettet overvannsløsninger som tar hensyn til sikkerhet, miljø og estetikk. Det innebærer i størst mulig grad å håndtere overvann lokalt, dvs med infiltrasjon og fordrøyning og å sikre alternative flomveier.

Dokumentet skal være en veileder for alle som planlegger, prosjekterer eller bygger anlegg hvor overvannshåndtering er en del av tiltaket.