Gå tilbake til:
Du er her:

Krav til innmåling

VA-normens vedlegg B1 Krav til innmåling av vann- og avløpsanlegg er nå revidert med tilhørende skjemaer.

Vedlegg B1 kan du laste ned her , mens skjemaene ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Revisjonen av vedlegg B1 har som mål å gi mer enhetlig dokumentasjon av innmålingsresultater. For øvrig viser vår erfaring at klare krav til koding og filformat letter arbeidet for de som skal utarbeide dokumentasjon. Det blir også lettere å legge inn data i VA- ledningskartet når informasjon er tydelig og komplett.

Hele VA-normen kan lastes ned på www.va-norm.no .